كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ع. افگار

ع. افگار
[ شناسنامه ]
اهميت حافظ ...... پنج شنبه 99/1/28
کرونا، موج سوم ...... جمعه 99/1/15
تناقضات علمي در مورد کرونا ...... پنج شنبه 98/12/29
ضرورت اعتراض ...... چهارشنبه 98/11/23
داوري فوتبال، با ترس و لرز ...... چهارشنبه 98/11/23
تولد يک کودک ...... چهارشنبه 98/10/11
قوانين الهي ...... چهارشنبه 98/10/11
حافظ قرآن ...... شنبه 98/9/23
هنر، زير مجموعه ي شعر ...... شنبه 98/9/23
انتقاد عاقلانه ...... دوشنبه 98/9/11
چرا؟ ...... دوشنبه 98/9/11
حافظ مي دانست ...... جمعه 98/9/8
جمهوري دلقک ها ...... چهارشنبه 98/9/6
آيا مي دانيد که ... ...... چهارشنبه 98/8/29
روزگار کودکي يادش به خير ...... سه شنبه 98/7/9
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها