كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ع. افگار

ع. افگار
[ شناسنامه ]
تعداد کمي مرد خوب ...... سه شنبه 99/3/20
آيا شريعتي زنده است؟ ...... شنبه 99/2/27
جادوگر پشت پرده ...... جمعه 99/1/29
اهميت حافظ ...... پنج شنبه 99/1/28
کرونا، موج سوم ...... جمعه 99/1/15
تناقضات علمي در مورد کرونا ...... پنج شنبه 98/12/29
ضرورت اعتراض ...... چهارشنبه 98/11/23
داوري فوتبال، با ترس و لرز ...... چهارشنبه 98/11/23
تولد يک کودک ...... چهارشنبه 98/10/11
قوانين الهي ...... چهارشنبه 98/10/11
حافظ قرآن ...... شنبه 98/9/23
هنر، زير مجموعه ي شعر ...... شنبه 98/9/23
انتقاد عاقلانه ...... دوشنبه 98/9/11
چرا؟ ...... دوشنبه 98/9/11
حافظ مي دانست ...... جمعه 98/9/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها